Några röster om förhållanden:

”När vi dejtade var allting så enkelt. Nu när vi är tillsammans känns det mesta bara kravfullt. Relationen kväver mig!”

”Han är helt omöjlig att gå på djupet med. När det gäller sex är han alltid intresserad, men när jag behöver prata har han aldrig tid. Hans beteenden gör mig otrygg!”

Som jag har skrivit tidigare: det tar tid att lära känna en annan person. Minst ett år att någorlunda väl veta vem hon eller han är. Förälskelse är ett extremt skönhetsfilter. Vi behöver se en partner i flera olika miljöer och situationer för att få inblick: ”vem är hon/han?”

Anknytningsteorin som är en av flera bra förklaringsmodeller kring varför vi blir som vi blir i våra relationer.

Föreställ dig en massa kläder som ligger utspridda över ett golv och i en säng. Plaggen representerar dina och en partners känslor och relationsbeteenden. Klädhängarna och lådorna är anknytningsteorin som skapar ordning och överblick. Psykologisk struktur helt enkelt.

Du och jag är uppbyggda av genetik och livsupplevelser. Ju tidigare upplevelser desto starkare effekt på vårt sätt att relatera till människor. Hur var dina föräldrar mot dig? Var de närvarande och kärleksfulla? Trygga och förutsägbara i sina handlingar? Visste du som barn åt vilket håll ni var på väg?

Eller.

Rådde kaos och oförutsägbarhet? Emotionellt avstånd mellan föräldrarna? Bråkades det ofta? Tryckande tystnad? Var föräldrarna eller andra vuxna omtänksamma och fantastiska, men ibland inte? Växlades det mellan varmt och kallt?

Kände du dig älskad eller inte? Var du trygg?

Kombinationen av medfödda egenskaper och våra barndomsupplevelser är våra följeslagare idag. Men viktigt att komma ihåg; dess inverkan på oss måste inte vara så dramatisk. Mönster går att bryta och ”klädhängarna” kan vara till stor hjälp.

Den som är otrygg undvikande i sitt anknytningsmönster: hon eller han som tycker att närhet kan vara fruktansvärt påfrestande, kan jobba på större närvaro i tvåsamheten. Relationer måste inte upplevas som kvävande.

Den som är otrygg ambivalent: kvinnan eller mannen som är i stort behov av trygghet och planering i sina relationer, som kan ha nära till separationsångest och kan bli klängig när en partner vill göra saker på egen hand, kan bli mer självständig och trygg.

För vår egen och en partners skull är det avgörande att minska de negativa effekterna av våra anknytningsmönster, så att vi kan börja vila i varandras sällskap, eller bli tryggare i en framtida relation. Det finns en hel del som vi kan göra för vårt jag och för kärleken.

Därför blir du den du blir i dina relationer – webinar tisdagen den 12/7 klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor Larsen – relationscoach