En hand som smeker din kind och ögon som kommunicerar hur värdefull du är. Tillgänglighet och kontinuitet som skapar trygghet. Vänskap och attraktion i tvåsamheten. Respektfull kommunikation. En person som lyfter dig och ger en djup känsla av lugn. Två som vill varandra väl.

Kärleken är skönhetsskapande!

Relationer däremot kan vara fruktansvärt komplicerade, eftersom vi tar med oss en välfylld resväska med personlighetsdrag och livserfarenheter som inte alltid är de bästa.

Alltför många människor fick inte uppleva tryggheten och värmen under sina första år i livet, utan var utelämnade åt emotionell avstängdhet, olika former av psykisk ohälsa, drama mellan två vuxna som ärvt destruktiva beteenden, ointresse kring att jobba med sig själv. Helt enkelt föräldrar eller andra vuxna som var kärleksanalfabeter.

I relationsinfernot kan det ligga nära till hands att beskylla kärleken. Det är inte den som är problemet utan vi själva. Oförmågan att uttrycka det största som finns.

Utan en inre storstädning och renovering, kommer uttrycken för kärlek att vara kraftigt förvrängda. Den ostämda violinen kommer inte att ge ifrån sig vacker musik hur skicklig violinisten än är. Det är inte heller instrumentets fel, hur välkonstruerat och finstämt det än är, om det inte är en utbildad musiker som tar det i sin hand.

Du och jag är behöver bli mer finstämda så att vi kan ge uttryck för kärleken. Vi behöver även skydda oss från nerbrytande relationsmiljöer.

Det är meningslöst att längta efter kärlek från någon som inte har kärlek inom sig. Meningslöst!

Kärleken är enkel och tar alltid fram det vackraste inom dig. Vi behöver utbilda oss så att vi kan skapa och känna igen ”musiken”.

”Otrygg ambivalent anknytning och tvärtommetoden” – webinar torsdagen den 21/7 klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor Larsen – relationscoach