Föreställ ett par som slår sig ner på ett kafé eller en restaurang och hur en av dem tar fram sin mobil, scrollar och lyssnar halvt uppmärksamt på partnern när hon eller han försöker föra ett samtal.

Föreställ dig en person som med irriterad ton säger partnern: ”måste du alltid ta allting så personligt. Jag blir så trött på din känslighet. Slappna av nån gång!”

Två föräldrar som ständigt låter barnen gå först. Två som inte hinner prata med varandra eftersom hela deras uppmärksamhet ligger på att vara fantastiska föräldrar, som alltid möter de unga människorna. De hoppas på att kunna hitta tillbaka varandra om några år.

Två som vill varandra det bästa men där en eller båda inte har en aning om hur man kommunicerar kärlek.

Två som är verbala mästare under konflikter och som utan att märka det skapar allt större distans mellan sina hjärtan.

Två som rusar runt i ett hårt praktiskt tempo så att de aldrig hinner eller orkar mötas.

Anledningarna till varför relationer kör i väggen är många, men några av dem är att vi saknar utbildning i hur man behandlar en partner och sig själv. 

Vi är utelämnade åt någon slags instinktiv och primitiv ”kommunikation” när vi hamnar i konflikter och svackor. Vi tror att den med bäst argument vinner.

Kärleken behöver för att överleva, respekt och trygghet. Men hur visar vi varandra respekt under en pressad vardag?

Kärleken behöver för att överleva ingjutas med känslan av att det finns någonting att se framemot. Drömmar som skapas varje dag. Kärleken älskar humor och lättsamhet.

Kärleken behöver för att överleva, styrkan hos två som kan lägga egot åt sidan. Vänlighet och värdighet. Hur visar vi varandra det?

Kärleken behöver för att överleva, intresset och förmågan att få varandra känna oss speciella, unika och älskvärda. Vi behöver helt enkelt få uppleva att vi tycker om oss själva i tvåsamheten.

Kärleken behöver två som är villiga att se sig själva i spegeln: ”det där behöver jag förändra i mig själv. Det här beteendet från min sida behöver jag lägga åt sidan och istället göra så här.” Kärleken älskar utveckling (inte den maniska utan stillsamma).

Kärleken behöver för att överleva, beröring. Inte den med tanken: ”nu ska vi ha sex”, utan en intimitet som kommer naturligt från en relation som mår bra.

Kärleken behöver att vi bryter mikrodestruktiva beteenden inom oss själva, liksom uppenbart nedbrytande sådana. Kronisk stress är kärlekens fiende. Vad behöver du/ni göra för att leva i ett tempo som gör ni kan se och röra vid varandra?

Lev på ett sätt så att du gör kärleken väl.

Bryt destruktiva vanor & beteenden – webinar torsdagen den 28/7 klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor Larsen – relationscoach