Otrygg ambivalent anknytning: en stark oro för att bli övergiven i nära relationer, vilket kan få oss att försöka kontrollera partnern och redan efter en kort tid in i relationen vilja planera framtiden. Gärna i detalj för att säkra vår trygghet!

Det kan räcka med en kommentar från den som vi är tillsammans med, ett meddelande som vi inte får omedelbart svar på, eller en önskan från henne eller honom att vilja spendera helgen tillsammans med vänner eller familj. Utan dig!

Känslan av att vara bortvald kan skapa en kedjereaktion av instinktiva beteenden som gör dig till en allt annat än en skön version av dig själv. Vi känner oss krävande och behövande och det ligger nära till hands att känna sig oattraktiv, vilket i sin tur får oss att undra: ”varför skulle hon/han vilja ha mig? Jag nöter ändå ner alla mina relationer genom min klängighet!”

Kombinationen medfödda personlighetsdrag och tidiga upplevelser i livet formar vårt väsen; vilket är en förklaring till varför vi utvecklar en otrygg ambivalent anknytning. Men som så mycket annat i livet, är vi under förändring.

Anknytningsteorin är en modell av verkligheten; inte själva verkligheten. Den kan fungera som en psykologisk karta för att lättare förstå sig själv och andra.

När börjar se våra mönster kan vi transformera det som begränsar oss. Osäkerhet, kontrollbehov och panik, behöver inte vara livslånga följeslagare. Vår uppväxt och tidigare relationer måste inte ständigt trigga igång impulser som får oss irriterade på och t.o.m. föraktfulla gentemot vår egen person. Vi måste inte förbli känsloslavar i det om gör oss osjälvständiga och desperata.

På tisdag kommer jag att prata om ambivalent anknytning under mitt webiar, och hur vi kan bli bättre på att handskas med känslorna som härjar inom oss.

Ambivalent anknytning & tvärtommetoden – webinar den 27/10 klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor Larsen – relationscoach