Kärleken är empatisk, försöker förstå, visar ödmjukhet, förlåter, ger frihet, är öppen för nya sanningar, är kapabel att känna en medmänniskas smärta, lyfter självförtroende och läker.

Narcissism är kärlekens motsats!

Vi kan alla bära på narcissistiska drag, men det gör oss inte till en emotionell tyrann. Empaten är öppen, självreflekterande och kan känna med en annan människa. Narcissisten är en härskare (som kan verka ödmjuk på ytan), ointresserad av andras mående och hur hon/han påverkar andra genom sitt beteende.

N-personen är en social kameleont och kan inför myndigheter, terapeuter etc. ge sken av att vara en underbar förälder. De studerar och kopierar kärleksfulla människors handlingar, mimik, rörelsemönster, tonläge…

Men det är plagiat! Originalet ser fullständigt annorlunda ut!

Jag pratar med kvinnorna och männen som har suttit i samarbetssamtal med socialtjänsten och den narcissistiska medföräldern. Det verkar tyvärr vara mer regel än undantag att n-personer lyckas manipulera och vinna förtroende hos dem som har till uppgift att lyssna, hjälpa och fatta beslut som är så optimalt som möjligt för de unga.

Jag känner med dig som har barn tillsammans med en n-person och tvingas sitta på dessa möten med känslan av att vara förminskad och ifrågasatt. När du visar känslor kanske du anses som obalanserad. Tack och lov finns det de som genomskådar n:s strategier.

Det krävs ett tränat öga och stor erfarenhet för att inte förföras av ”den kloke, inkännande (inte detsamma som medkännande), karismatiske, känslige, sårade, verbale, intellektuellt skarpe, socialt respekterade” personen.

Det är för det mesta på tu man hand, inom era väggar som Mr/Miss Hyde visar sig. Det är under frustrationens och tristessens timmar som n-personen visar hela sin repertoar. Inför dem som har makten att bestämma tar hon eller han på sig den perfekta masken.

Det är du som lever eller har levt tillsammans med n-personen som är expert på hur det verkligen ligger till! Det är du som mötts av mörkret från den som saknar empati, har en uppblåst självbild, är en mästare på att smickra och trycka ner närhelst de känner för det.

Det är min förhoppning att du ska känna att du inte är ensam. Varmt välkommen imorgon!

”Att ha barn tillsammans med en narcissist” – webinar torsdagen den 4/6 klockan 19.30. Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor Larsen – relationscoach