Du har säkert också mött människorna med kommentarerna och de ”goda råden”. Det som sägs i ”all välmening”. Ibland är motiven goda, ibland med ett enda syfte: Att få dig att tvivla och göra dig osäker.

En annan variant är de direkta personangreppen. Jag konfronterades med det häromdagen och negativa känslor radade upp sig.

När man som jag arbetar med människors personliga utveckling, finns det de som försöker använda detta emot en. De är ständigt uppmärksamma och väntar på att du skall begå ett misstag så att de kan säga: ”Men du lever ju inte som du lär!”

Tror att du liksom jag, inte går runt i tron att vi är perfekta. Jag ser det så här: Det finns perfekta mål och intentioner, men inga perfekta människor. Det gäller att hålla isär begreppen, annars är risken stor att vi strör besvikelser omkring oss.

När vi får höra hårda ord sägas till eller om oss finns det olika vägar vi kan slå in på. Det gäller att använda sig av det jag kallar för emotionell källsortering. Betydelsen av denna sortering är att se på vad som är mitt shit och vad som är kritikerns.

  1. Fråga dig själv: Finns det någon sanning i det som hon/han säger till mig? Vad kan jag lära mig? Lyssna utan att försvara (vet att det inte är lätt, men det går som allt annat att träna upp).

Om du ser att de negativa kommentarerna och kritiken är grundlös så…

2. Släpp taget! Kritikern blottar sin egen frustration. Du har råkat bli måltavlan, där personen i fråga projicerar det som hon inte vill eller kan se inom sig själv.

Ju starkare och djupare din självkänsla blir, desto bättre skydd får du mot cynikerna där ute. Var även uppmärksam på din egen inre kritiker. Det finns ju ingen som vi kan vara så blinda inför som oss själva.

Michael Larsen – livscoach