Har du märkt att när känslorna är låga till temperaturen, så sjunker även kroppshållningen och ansiktsmuskulaturen i motsvarande grad?

Den Italienska psykiatrikern Roberto Assagioli skriver följande i boken ”The act of Will:

”Kroppsställningar, rörelser och handlingar manar fram motsvarande mentala bilder och idéer, som i sin tur manar fram eller förstärker motsvarande sinnesstämningar och känslor.”

Detta betyder att vi faktiskt kan påverka humöret och självförtroendet, genom att uppmärksamma och korrigera vår kroppshållning. En hopsjunken kropp har inverkan på känslorna, vilket i sin tur påverkar vår inställning och attityd.

Vi behöver inte alltid börja med att jobba med våra tankar och självbild för att förbättra självförtroendet, utan starta med att inta en kropps och ett ansiktsuttryck som representerar hur vi vill känna oss.

Låt mig ge ett exempel. När jag var yngre (betydligt yngre), tränade och tävlade jag i gymnastik. Jag var alltid väldigt nervös innan jag skulle ut på golvet och prestera. En klok tränare sa till mig: ”Sträck på dig och höj huvudet på ett sådant sätt som får dig att känna dig stark.” Det hände saker inom mig när jag gjorde detta. Mitt psyke lyssnade till vad kroppen gjorde och självförtroendet växte.

Vi kan göra samma sak i vår vardag – inför möten, en presentation, när vi kliver in i ett rum, eller vad det än är. Fråga dig själv: ”Hur vill jag känna mig? Vem vill jag vara?” Och räta på kroppen, slappna av i ansiktet och använd din röst på ett sätt som visar ditt bästa jag.

Jag påstår inte att förändringar sker genom en enkel knapptryckning, men när vi börjar agera, så händer det saker med våra tankar och känslor, vilket i sin tur gör något med självförtroendet. Det är de små sakerna vi dagligen gör som ger resultat.