Småtimmarna är något av det mest är ärliga som finns! Det är den stunden på dygnet då vi inte kommer undan oss själva. Våra emotionella frakturer kan inte gömmas under bagaget av intensiva aktiviteter som vi under dagtid distraherar oss med: jobb, chattar, träning, musik, djur, samtal, svepa genom, drama, bildströmmen…listan kan göras oändlig!

Det är få saker som påverkar oss så fundamentalt som vilka människor vi har nära inpå och våra vanor. Under nattmörkret viskar eller ropar tystnaden till oss: ”vad är du rädd för? Hur är dina nära relationer? Ekonomin, kärleken eller avsaknaden den…” Och här visar sig graden av självförtroende och självkänsla för oss; helt utan censur!

Om det är något som jag har lärt mig så är det: självförtroende är inte gratis! Vi behöver utmana oss själva och ta klivet in i zonerna som vid en första anblick verkar skrämmande, förlamande och ångestbildande. Gör någonting – varje dag, hur obetydligt det än verkar vara och som väcker bortförklaringens röst: ”en annan dag. När tiden är mogen. När jag har…” Våra yttre lager i hjärnan byggs på när vi finner modet att göra det som vi under lång tid varit säkra på inte är möjligt.

Självkänsla är frekvensen inombords om bara vet. Som inte behöver söka bekräftelse utifrån, utan som hämtar energi från sitt eget varande. Känslan för självet! Vännen till den egna personen som låter demonerna få gapa, skrika, bedra, fresta oss till att förminska och förödmjuka jaget, där någon gång mellan 2.30 – 4.45, men som omfamnar oss till den djupgående känslan – nej, någonting mycket mer än en känsla! Vetandet att det finns någonting större som väntar på att upptäckas av oss genom det vi gör och vilar i. Höj taket i möjligheternas tempel…

Så skapar du ett välförankrat självförtroende – webinar måndagen den 17/9. Du är varmt välkommen. Anmälan genom att följa den här länken!

Michael Larsen – relationscoach