Vackra ord och löften om framtiden. Attraktion som förför dig tro att du har mött ditt livs kärlek. Idealiseringar under det första året av relationen som gör att du inte kan se klart.

Kärleken är ju så vacker!

Du vet inte om ”kärleken” er emellan är vacker. Inte ännu!

Det behövs tid, olika sammanhang och miljöer för att veta. Kärleken måste testas under vardagens bördor för att avslöja plagiat.

Förälskelsens täta romantiska dimma måste få lägga sig för att du ska kunna se vem hon eller han egentligen är.

När de psykologiska smekmånaderna gått mot sitt slut kommer personen att visa betydligt fler sidor av sitt väsen.

När det första årets attraktionsslöjor fallit till marken ser du om personen är kapabel till kärlek eller inte.

Lägger personen mobilen åt sidan när du pratar eller inte? Delar ni på arbetet i hemmet eller inte? Är hon/han ansvarig när det gäller ekonomi? Lyssnar personen till dig när du är sårbar eller förskjuts och förminskas dina känslor? Hur ser det ut med impulskontroll och mentaliseringsförmåga?

Blind tro leder till fanatism. Bli inte fanatisk i det som du är övertygad om är kärlek. Kärlek märks i handling. I det lilla.

Sök och kämpa inte för få doser av kärlek i doser från personen som inte är kapabel till omtanke, vänlighet, ödmjukhet, lyhördhet och självrannsakan.

Kärleken gör dig trygg!

Michael Thor Larsen – relationsterapeut