När jag hör meningen i rubriken ovan, tänker jag: ”Ok, se upp här…” Vad i våra liv är inte personligt? Jag förstår att den som säger: ”Ta det inte personligt”, kan ha goda avsikter och vilja väl. Att han eller hon inte vill att vi ska ta konstruktiv kritik på ett negativ sätt, att vi ska ha ett öppet sinne utan alltför mycket ego och prestige.

Men frågan är: Vad i livet är inte personligt? Vår person är ju med oavsett åt vilket håll vi har ryggen. Människor är olika rustade för hur de tar det som de upplever som kritik. Främmande vinklar och åsikter landar olika inom oss. Det finns ju de som tar minsta lilla som någon form av angrepp på personen jag. Sedan har vi gruppen individer där ingenting verkar ta fäste. Det handlar om vår emotionella konstitution. Hur våra inre kopplingar ser ut.

En man tappar greppet på kaféet och säger med alldeles för hög röst till kvinnan i hans sällskap: ”Varför tar du allting så himla personligt?!”

Tänker för mig själv; att ett sådant utlämnande inför övriga gäster vid borden runt omkring, hade även jag tagit…personligt!

Kvinnans ansiktsuttryck visar hur hon tar det. Behöver jag säga att hon inte reagerade på ett sätt som mannen önskade? Hon kanske hade fått höra det några gånger för mycket: ”hur känslig hon är”. Kanske är hon en HSP (Highly Sensitive Person) personlighet. Något som är en fantastisk rikedom när det accepterats och integrerats.

I vilket fall som helst; att göra bort en partner i den privata sfären är i illa nog, men att göra det offentligt…

Vi behöver verkligen förstå det här med mänskliga olikheter, utan att ständigt försöka korrigera över varandra till vår egen ”sanning.” Vi behöver även kunna se igenom när handlingar går över i härskarmetoder. Se igenom härskaren så tappar han/hon makten över dig!

Jag tänker så här: personen som tar allting som ett ifrågasättande av jaget, behöver stärka sin hälsosamma ”skyddsväst”, och den som bär för mycket pansar eller avstängdhet, behöver träna sig i att känna.

HSP högkänslig utan att förlora sig i känslorna – webinar ikväll klockan 21.00. Klicka på länken för anmälan.

Michael Larsen – relationscoach