Katastroftankar om att bli lämnad kan komma från en eller flera traumatiska upplevelser under uppväxten, försummelse och oförutsägbarhet. Det kan också vara så enkelt att partnern är svajig i sitt beteende och utstrålar ”kanske. Kanske inte!”

Gamla sår aktiveras oftast inte i särskilt starkt i ett tryggt förhållande. Personen som kommunicerar i ord och handling: ”jag finns här för dig!” får dig inte att känna: ”tänk om han/hon lämnar mig! Jag känner mig otillräcklig.”

Om du har en otrygg ängslig/ambivalent anknytning är det avgörande för dig att vistas i en relationsmiljö som är stabil (inte likställt med tråkig) och där du känner att partnern är närvarande och kommunikativ.

Tyvärr är det långt ifrån alla som är närvarande och kommunikativa, vilket är en av de stora anledningarna till varför relationer inte håller.

Närvaro och kommunikation!

Förhandla aldrig bort dessa egenskaper i en partner och kvalitéter i ett förhållande: -Trygghet – Snällhet – Omtänksamhet – Stabilitet – Nyfikenhet – Handling – Kommunikation – Samhörighet – Initiativförmåga – Respekt –  Kärlek.

Det är ingen orealistisk checklista eftersom det handlar om ditt mående och ditt liv. Du har rätten till att få uppleva kärlek!

”Otrygg ängslig/ambivalent anknytning & tvärtommetoden” – webinar ikväll söndag. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor Larsen – relationsterapeut