I filmen Inception (http://www.imdb.com/title/tt1375666/?ref_=sr_1) säger Leonardo DiCaprio i sin rollkaraktär som Mr Cobb: ” What is the most resilient parasite? Bacteria? A virus? An intestinal worm?

An idea.

Resilient… highly contagious. Once an idea has taken hold of the brain it’s almost impossible to eradicate. An idea that is fully formed – fully understood – that sticks; right in there somewhere ”

Det är naturligtvis dramatiskt formulerat, men smaka på det en liten stund: En tanke som blir till en idé som i sin tur blir en övertygelse. Tänk vad många idéer och övertygelser som vi går runt med, om andra och oss själva. Vissa berikande, andra rent destruktiva.

Var kommer dessa övertygelser ifrån? Hur påverkar de ditt liv? Ja, stora frågor, men de har inflytande på dig och bestämmer riktningen.

Tankar, skapar känslor, som i sin tur formar beteenden och vanor. Det betyder ju faktiskt att en stor del av makten ligger hos oss själva, eller vad tror du?

IMG_5127