känna sig själv

Jag skriver ofta om det, liksom många andra: betydelsen av att känna sig själv. Men vad betyder det egentligen? Förutom någonting som låter förnuftigt och kanske t.o.m. lite slitet.

Föreställ dig att du skall ut på en långsegling (ensam) – problemet är att du inte har en aning om hur man kryssar, revar segel, läser av väderförhållanden, navigerar… Vi har ett litet problem!

Nu lyckas i och för sig många ta sig igenom livet utan att känna den egna personen över huvud taget. Men så har vi också en värld som inte bara är en skön eftermiddag i solen.

Visst hade resan över havet varit angenämare om vi visste hur det fungerade? Säkerligen också livsavgörande med kunskapen.

Att känna sig själv ger:

  • Empati: vi har förmågan att känna smärta och drömmar i oss själva – igenkännande varelser känner med allt levande.
  • Förmågan att sätta gränser: säga nej till personer och situationer som kan skada. Kännedom om det egna jaget = självempati.
  • Vi ser saker som de är utan att ljuga för oss själva. En klar utblick gör att vi kan förändra omständigheterna till någonting bättre. Kan t.ex. alkoholisten bli fri från sitt missbruk utan att säga: ”detta är vad jag utsätter mig själv för!”?
  • Förmågan att se bortom ett nu som verkar hopplöst – personen på havet som enbart sett vatten, vatten, vatten i veckor, vet vädersträcken och att land finns ett visst antal sjömil bort. Det ger beslutsamhet och hopp även när krisar sig. Bli bekant med din jagkarta!
  • Självkännedom som strömmar från förnuftet och hjärtat gör oss kärleksfulla, överinseende med brister i andra och oss själva. Förmågan till sunda beslut ökar med många, många procent.
  • Vi känner mening, samhörighet, kärlek och sammanhang. Behöver jag säga mer?

Hur kan en självkännande handling se ut för dig en dag som denna?

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare