Om du vill känna ett konstant rus av lyckokänslor så kommer du att bli besviken. Om du vill ha en man eller kvinna som kan läsa dina innersta tankar och behov så kommer du att bli besviken. Om du önskar en partner som är närvarande i alla lägen så kommer du…Om du vill att personen vid din sida ska vara ”okomplicerad”, ha ständigt hög sexuell aptit, alltid veta vad han eller hon vill och är mästare på att sätta dig i första rummet i varje givet ögonblick, så kommer du…

Vi läser böcker, bloggar, ser filmer, lyssnar till poddar som ger inspirationsinjektioner. Vi lär oss att inte ta mindre än vad vi förtjänar. Livet är kort och vi besitter rätten att få vara lyckliga. Och ändå känner vi otillfredsställelse krypa i kroppen. Vi är inte alltid så lyckliga som vi ”borde” vara.

Många som jag pratar med känner att någonting saknas i deras förhållanden. Den andre förstår inte! Vi tvivlar på det egna omdömet: ”det är nog hos mig det ligger?”  Vi projicerar, analyserar oss själva och partnern till leda.

Jag ser två ytterligheter: de som har alldeles för lågt ställda förväntningar, och de som vill att en annan människa ska fungera som den emotionella livbojen. Lyckogivaren som uppfyller materiella och känslomässiga drömmar. Besvikelserna står på rad och trängs!

Jag har lärt mig ett par saker längs med resans gång: involvera dig med personen som har förmågan till självreflektion, som ser och erkänner vad som behöver förändras och utvecklas. Ge dig inte in i emotionella renoveringsprojekt som helt säkert kommer att sluka all din energi. Hur ser bekräftelsebehovet ut? Råder det en kronisk hunger efter uppmärksamhet från andra eller är du och förhållandet basen som ni tankar på ifrån? Hur handskas hon eller han med frustration, aggressiva känslor, alkohol, sin f.d. partner och barnen? Hur tar personen ifråga hand om sin fysiska, emotionella och spirituella hälsa?

Vi har all rätt att få känna oss trygga och älskade i tvåsamheten. Att bli respekterade i våra känslouttryck och inte avvisas på ett sätt som degraderar.

Förvänta dig alltid att bli behandlad med respekt, omtänksamhet och god vilja. Men förvänta dig inte perfektion och ständigt romantiskt flow. Det finns i filmerna och bilder på Instagram, men inte i den här verkligheten. Det finns sådant som inte är förhandlingsbart i ett förhållande. Vad är ”heligt för dig?

Se varningssignaler i tid och hitta styrkan att gå – webinar den 25/1 klockan 20.00. Du är varmt välkommen!

Michael Larsen – relationscoach