Hur skulle vi säga orden? Hur skulle vi agerat? Vilken blick skulle vi ha gett? Vad skulle vi göra i varje given stund om vi visste? Om vi verkligen förstod vad våra handlingar gjorde med den andre personen…

När vi är i en konflikt, eller i efterdyningarna av en sådan, är vi fyllda av våra egna känslor och tankar. Vi ser från vår egen vinkel. Vi berättar ur vårt eget perspektiv för vänner och får självklart sympati: ”Fy f-n sa hon det? Gjorde han så!? Vilket svin!” Vi redigerar (ofta omedvetet) vår berättelse för att slippa skammen över våra egna tillkortakommanden. Och så fördjupas kriget ytterligare.

Under bråk åker vi nästan alltid ner i hissen till de emotionella nivåerna av barnjaget inom oss och reagerar därifrån.

Istället för att känna tillåta oss att känna maktlöshet, sorg och förtvivlan, blir vi istället arga och ofta utåtagerande. Vi stöter bort av rädsla för att bli bortstötta. Vi gör oss oberoende för att täcka över vårt behov av närhet och samhörighet. Vi blir handlingskraftiga för att slippa känna det avgrundsdjupa i maktlösheten.

Den kloka äldre mannen berättar: ”jag ha tränat mig själv i att hänga på mig hennes perspektiv för att förstå. Om jag hade anklagat henne varenda gång vi kom i konflikt, så hade vi varit skilda för femtio år sedan.”

Kärleken gör sig öppen för att känna det som den andre går igenom.

Hur ska vi kunna försonas och känna empati om vi ständigt utgår från vad vi själva känner och behöver? Jag är väl medveten om att vi lever i ett samhälle som ständigt matar oss med: ”Vad behöver jag?” Inget fel i att ställa den frågan till jaget, men om relationsdöden inte ska spridas ytterligare, så är det helt nödvändigt att stanna upp: ”vad är min del i detta? Vad kunde och borde jag ha gjort annorlunda? Hur visar jag själv det jag söker i honom/henne?”

Om vi verkligen visste hur det kändes att vara den andre personen hade vi chockats på djupet. Jag kan garantera att konflikter och avstånd hade minskat dramatiskt.

Varför blir jag den jag blir i mina relationer? Webinar ikväll söndag den 22 juli klockan 21.00. Du är varmt välkommen!

Michael Larsen – relationscoach