Enligt statistik som DN nyligen publicerat, så hade vi 5300 vårdnadstvister i Sverige under förra året. Femtusentrehundra! Det är många barn, eftersom många har syskon. Jag kan se dessa barn framför mig.

Det finns solklara fall där den ena föräldern skall ha den ensamma vårdnaden.

Inte alltför sällan handlar vårdnadstvisten om ett känslomässigt krig mellan föräldrarna och inte vad som är bäst för barnen.

En skilsmässa/separation triggar ofta igång starka känslor av sorg, ilska, skuld etc. När vi lever i dessa känslor fördunklas vårt seende, vilket lätt leder till att vi fattar dåliga beslut.

Det är extremt viktigt som förälder att agera från RÄTT PLATS inom sig. Med rätt plats menar jag den del av oss som kan se bortom sårade känslor och revirtänkande. Rätt plats innebär att kunna se sin f.d. partner i ljuset av en förälder som OCKSÅ kämpar för ert barns bästa.

Det finns situationer då vi kan känna oss så pass djupt sårade att vi i våra psyken förändrar bilden av andra. Som ett psykiskt försvar föreställer vi oss helt enkelt vår f.d. som en sämre människa än vad hon/han egentligen är, för att underlätta separationen.

Som jag så ofta brukar påpeka här på bloggen, så handlar det alltid om att titta på sig själv och jobba med det. Vi kan inte förändra andra genom att anklaga dem. Det bygger bara höga murar. När vi förändrar vårt sätt att kommunicera förändrar vi indirekt andra.

Allt du säger och gör får konsekvenser, så hitta den där platsen i dig själv som är större än de tillfälliga känslorna. Från den här platsen SER du ditt barn.

Föreställ dig din dotter/son i framtiden: Se hur hon/han tackar dig för att du uppträdde korrekt och anständigt gentemot hennes/hans Mamma eller Pappa.

Michael Larsen – livscoach