synapsen
Upprepning i tanke och handling ger alltid resultat. Förr eller senare.

Michael Larsen – livscoach