relationer, kärlek, passion

Jag hör tyvärr inte alltför sällan relationshistorier som vida överträffar den galnaste och mest surrealistiska fantasin. Det skulle kunna ligga nära till hands att tappa tron på allt men jag har bestämt mig för att inte irra in i cynismträsket.

Får ofta frågor om varför exet gör som de gör: ”hur kan hon säga så? Varför beter han sig som han gör? Jag som alltid varit kärleksfull och visat respekt!”

Det finns personer som när de inte längre har ”rätt” känslor anser sig ha rätten att agera hur som helst. Det är som om det enbart är attraktionskänslorna som avgör ett korrekt och värdigt beteende. I kriser visar sig ofta HELA människan.

Hårda erfarenheter har lärt mig att det inte alltid går att förstå människors handlingar och varför de är som de är. Tänk bara på hur svårt det kan vara att förstå sig själv.

Någon sa: ”people are more screwed than you think!” Uppehåll dig därför inte alltför mycket kring vad som pågår i andras ”världar.” Det är bättre att vi ser våra egna brister så att vi kan rätta till dem och leva friare.

Jag vet mer än väl hur det är att självanklaga och säga till sig själv i ensamheten: ”om jag bara… hur kunde jag vara så korkad?” Det är som om vi både är åklagare och advokat gentemot den egna personen. Kruxet är att åklagaren i våra huvuden ofta är betydligt mer på och aggressiv än den försiktigt oerfarna försvarsadvokaten.

Vi behöver bli bättre på att stoppa oss själva i tankarna när vi ger FÖR mycket uppmärksamhet till varför exet sa si eller så. ”Varför skrev han/hon så i sms:et? Varför fick jag en sådan kylig och avvisande blick? Hur kan hon/han spela ut barnen så mot mig?”

Istället för att låta det tränga FÖR djupt ned i vår sårbarhet (jag vet att det är lätt att säga), är det bra att börja tänka: ”vad kan jag göra för att skydda mig mot negativa inställningar från andra? Hur vill jag leva mitt liv? Hur önskar jag att en framtida relation skall se ut?”

Vi måste få älta, vända ut och in på, analysera, gråta, avsky, känna ensamhet och hopplöshet, ofta till det yttersta, för att sedan, steg för steg kunna släppa taget.

Vilka tankar och känslor om din f.d. behöver du röra dig bort ifrån? Vilka attityder som kastas på dig kan du placera i elden?

Michael Larsen – livscoach och mental tränare