IMG_4609IMG_4593_2

Allt vi varit med om: sett, lyssnat till, känt dofter av, är delar av det som format oss. Även svårigheterna. Vi består av tusentals, kanske hundratusentals små mosaikplattor som bildar mönster. Varje mönster med sin unika design.

Många av oss lägger stor energi på att dölja dessa sprickor för omvärlden. Kanske är vi rädda för att tappa ansiktet och inte passa in. Så mänskligt!

De mest intressanta människor jag mött är inte de med en blänkande vit och slät yta, utan de som ramlat och återigen ramlat, men som rest sig och står där upprätt. De har en historia att berätta. Vi är inte bara våra segrar, utan även förlusterna.

När vi kan omfamna motgångarna och integrerar ärren, behöver vi inte lägga energi på att dölja dem. Vi kan slappna av och leva autentiskt. Vi är även det vi inte vill vara. Vi är alla en berättelse.

Michael Larsen – livscoach