Jag kan inte undgå att höra de två kvinnorna då jag sitter på ett kafé och skriver: ”Jag vet att han behandlar mig fullständigt respektlöst, men jag kan inte lämna honom. Jag älskar honom alldeles för mycket!”

Väninnan: ”Du tror att du älskar, men det gör du inte! Du måste avsluta! Han har sårat dig alldeles för många gånger!”

Så lätt det är att fastna i de eviga förhandlingarna med den egna personen! Så lätt att dribbla bort sig själv p.g.a. känslor!

En känsla av att älska någon behöver inte handla om kärlek, utan om ett beroende. Våra hjärnor har en enorm förmåga att hitta förklaringar till varför vi säger och gör som vi gör. För varje gång vi har lyssnat på och godtagit partnerns lögner, härskarmetoder, otrohetsaffärer, beskyllningar etc. har vi samtidigt gjort enormt stora uttag på det egna självförtroende-kontot.

Kvinnan på kaféet kan säga det hundratals gånger: ”Du måste lämna!” Men det måste finnas en mottagare som känner orden, inte enbart hör dem på ett förnuftsmässigt plan.

Föreställ dig ett barn vars föräldrar är skilda, där mamman eller pappan nu har träffat en ny partner som hon/han lever tillsammans med. Partnern behandlar barnet som om flickan/pojken inte existerade, och mest tycker att ”ungen är i vägen!” Som förälder i en sådan konstellation handlar det om att till varje pris skydda sitt barn! Det vet alla som är vid sina fulla sinnes bruk!

Scenariot som jag målade upp här är symboliskt: Du är både föräldern och barnet i exemplet, och din uppgift är att vara vuxen åt dig själv och att ta hand om barnet (den utsatta/sårbara delen i din personlighet). Vi behöver respektera och stå upp för oss själva, så att kärlek till jaget kan börja ta form. Vi behöver kliva bortom förklaringarna till varför härskaren utsätter oss för alla möjliga kränkningar. Ingen ska tillåtas att begå övergrepp på dina gränser!

Vi kan behöva speglar genom andra människor (kloka och empatiska sådana) för att kunna se klart.

Kärlek är oändligt mycket mer än en känsla. En tydlig indikation på det äkta är om du känner respekt inför dig själv i tvåsamheten.

Vilka kärleksfulla handlingar gentemot dig själv står högst på listan?

Michael Larsen – relationscoach

Skiljas utan att fastna – webinar den 20/4 kl 20.00. Du är varmt välkommen!