Det är den 26 februari 2020 och Therese och jag just har föreläst inför ett stort antal personer i Stockholm. Vi hade hört ordet Corona, men från myndigheternas håll var sannolikheten för en större spridning i Sverige liten. I mina tankar pågick någonting annat: ”tänk om…”

Många av oss har drabbats direkt eller indirekt av sjukdomen. Jag miste en nära vän i Covid-19 för en månad sedan.

Vad har jag lärt mig från det omskakande 2020?

Människors omständigheter och samhället kan förändras på mycket kort tid, och det självklara som att krama om sina föräldrar, eller andra nära kära, är ingen självklarhet.

Det som vi tar för givet kan övergå i någonting helt annat! Låt det få sjunka in.

Vi behöver därför lägga vårt fokus på sådant som vi kan göra någonting åt, och låta det andra vara. Konspirationsteorier på nätet kommer inte att göra någons liv bättre, även om det kanske fungerar som tillfällig ångestlindring för en del. Inte heller försök till att ändra på någons åsikter i ett kommentarsfält. Eller förvänta sig ett förlåt och förståelse från någon som saknar emotionell intelligens.

Människor gör det som de gör och vi kan irritera oss och ifrågasätta under dygnets vakna timmar, men det kommer inte att höja nivån på våra liv.

Den bästa revanschen är att kunna se skönheten omkring dig: i vänligheten, naturen, raderna i boken, samtalen, arkitekturen, smaken från maten, kroppen som bär dig genom livet, filmerna och musiken. Att påbörja och avsluta projekt. Du skänker dig självtillit när du gör som du sagt att du ska göra.

Gör upp med gapet mellan ord och handling!

Lägg inte din energi på kanskemannen/kanskekvinnan som sårat dig för alltför många gånger genom sina icke-beslut. Härda ut impulserna att tigga kärlek från den känslomässigt otillgänglige. Ägna dig inte åt skvaller då det dränerar och gör dig grå.

Hitta din uttrycksform; din riktning och gör det utan att vänta på grönt ljus från andra. Förklara och försvara dig inte för den som vill locka in dig i argumentationslabyrinten.

Andas in och agera utifrån integritet, vilja, ödmjukhet, skönhet och vänlighet.

Jag önskar dig ett gott nytt år och allt det bästa till dig en dag som denna.

Michael Thor Larsen – relationscoach