Tillåter förhållandet dig att vara du? Sover du gott om nätterna tillsammans med kvinnan eller mannen? Kan du vara vacker, trött, glad, irriterad, kreativ, lugn, sårbar, stark…? Eller censurerar du dig själv? Eller gör partnern det åt dig?

Kan ni sitta tillsammans på ett kafé och bara hänga? Vilande i varandras närvaro. Bemöts dina känslouttryck med respekt? Bemöter du respektfullt?

Träder ett ännu vackrare och levande du fram i tvåsamheten? Finns det ett intresse av att veta vem du är? Kan du lägga anknytningsmaskerna åt sidan? Om närhet triggar dig, finns klarsyntheten och empatin där?

Är hon eller han varsam med hjärtat som du blottat? Är du det?

Kärleken kan förändra människor till enastående versioner av sig själva. Karikatyren av den, ensamma och desillusionerade.

Hur kan jag våga lita på någon igen? Webinar den 28/11 klockan 21.00. Du är varmt välkommen!

Behöver du/ni prata med någon? Kontakta mig så har du/ni en telefonkonsultation inom 24 timmar. Sms 0761 81 48 88 eller mail michael@separation.se

Michael Larsen – relationscoach