Emellanåt är det så oerhört svårt att leva upp till det som jag lär ut. Ibland kommunicerar jag klumpigt, tvivlar och följer inte mina egna råd.

När konflikten mellan förnuft och hjärta är som störst, är det inte lätt. Finns det något enklare än att ge andra råd? Men att själv följa dem är en annan berättelse.

Kan bilmekanikerns bil haverera, eller kan hjärtkirurgen drabbas av en infarkt? Vi som jobbar med människors växande, trampar också snett emellanåt. Det handlar inte om att inte göra misstag, utan om att se när vi gör dem, OCH veta var vi skall sätta ned fötterna till nästa gång.

Det slår mig att vi behöver varandra både för kunna se vårt mörker, men även vårt eget ljus.

Mitt mål är inte att vara perfekt, utan att känna mig hel och att vara lite, lite bättre än igår.

Vad gör du när du kommer på dig själv att inte leva efter dina egna råd?

Michael Larsen – livscoach