När du ser ditt självvärde kommer du att värdera din tid. När du känner ditt självvärde behandlar du alla med största respekt.

Henrik Thor Larsen