Hur skyddar man sitt barn mot en narcissistisk medförälder? Hur förhåller man sig till en person som helt och hållet drivs av att tillfredsställa sina egna behov, utan hänsyn till andra? Som ständigt pendlar mellan att idealisera och nedvärdera en partner eller f.d. sådan. Som alltid anser sig ha rätten på sin sida.

Den narcissistiska föräldern ser sitt barn som en förlängning av sig själv och den egna ”perfektionen”. Eller barnet som påminner om den egna sårbarheten och som därför måste hållas på avstånd. Han eller hon har inte alls samma syn på kärlek som du. Inte i närheten! Det kan vara oerhört svårt att ta in att en person som man lever med eller har varit tillsammans med under lång tid, är kapabel att bete sig så gränslöst och manipulerande som han/hon gör. Föreställ dig en grandios självbild i kombination med stark en empatibrist eller ingen empati alls.

En narcissist triggar igång känslor i andra och kallar dem sedan för instabila. Det är ett av de stora kännetecknen för dessa personligheter! De är självreflekterande analfabeter. Och det finns ingenting du kan göra för att förändra personen i fråga.

Om n-personen har flera barn utses ofta ett till guldbarnet (förlängningen av de n:s ego) och ett till syndabocken där allt det som n-personen inte vill kännas vid i sig själv (sårbarhet, fel och brister, rädsla etc.) projiceras. Guldbarnet kommer ständigt att leva med pressen att vara perfekt för att inte ”svika” n-föräldern. Syndabocken kämpar med att visa sig värdig ”kärleken”, men når aldrig fram. Tänk vilka trauman dessa unga människor får utstå!

Bästa skyddet för ditt barn är din villkorslösa kärlek och att visa dem det oerhörda värdet av integritet och självrespekt.

Ämnet att skydda sitt barn mot narcissism är gigantiskt, och jag kommer att prata om hur vi skyddar oss själva och våra unga, genom det medvetna föräldraskapet. Allt det bästa till dig min bloggvän och så önskar jag dig varmt välkommen till morgondagens webinar:

Så skyddar du ditt barn mot narcissism – webinar söndagen den 25/11 klockan 21.00.

Michael Larsen – relationscoach