Ett av recepten när det gäller att känna frustration, relationsensamhet och inflation runt frågan:

”Varför!?”

När våra mantran är:

”Varför är han så dålig på att kommunicera?”

”Varför vill han/hon inte visa andra att vi är tillsammans?”

”Varför känner jag mig alltid så otillräcklig i det här förhållandet?”

”Varför är hon ständigt ute och festar med sina vänner?”

”Varför tar han alltid med sig mobilen in i badrummet?”

Energislukande frågor!

Jag hör även om människorna som ständigt presenterar sig själva utifrån att de inte vet vad de vill.

Så här är det: hur kan vi förvänta oss att någon skall vara en betydelsefull del av vårt liv, när det inte vet vad de skall göra med sitt eget? Håll kvar i frågan en liten stund: en betydelsefull del av ditt liv…

Tillit, en av grundstenarna när det kommer till en hel relation, bygger på att du och personen som du delar tiden tillsammans med, någorlunda känner sig själva. Bristande självinsikt fungerar som en gigantiskt relationsförstörare.

En av och på relation bryter ned, oavsett hur balanserade vi i vanliga fall är. Människor behöver hälsosamma doser av förutsägbarhet för att må bra. Personligheten som blir hög på kaos, är inte i närheten av det optimala ressällskapet. Vem vill du färdas med?

Det inre tillståndet speglar sig i världen utanför.

Två personer som medvetet väljer att vara tillsammans. Inte från en plattform av rädsla för ensamhet, separationsångest, någon som skall fylla emotionella luckor etc. Utan därför att två jag plockar fram det bästa i varandra – kärlek i handling.

Vad vill du? Vad behöver du öppna ögonen för och bryta med? Vilka relationsvanor behöver du låta få ta plats?

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare

Behöver du prata med någon? Kontakta mig på michael@separation.se