Vi närmar oss jul och jag vet att många känner förväntan och längtan. Men även stress! Det är så mycket vi vill ska fungera. Jag läste alla era kommentarer på Facebook igår om jul, barnen, en f.d. partner och en ny kärlek vid vår sida. Hur firar vi det som betyder så mycket för de små? Vad är rätt och vad är helt åt skogen tokigt?

Vi människor utgår från våra egna erfarenheter och de färgar alltid vårt synsätt och våra åsikter. Jag vet att nästan alla som har barn vill dem det allra bästa. Det ligger i vår natur! Samtidigt vet vi inte alltid vad som verkligen pågår inom dem.

Föreställ dig att du är in ny relation, men att du firar julafton med dina barn och deras pappa/mamma (ditt ex alltså). Din nuvarande partner firar på annat håll. Det finns så enormt många variabler i detta arrangemang som vi inte alltid är medvetna om: är barnen verkligen ok även om de utåt sätt verkar glada? Får de förväntningar om att mamma och pappa ska hitta tillbaka till varandra? Tycker de att hela situationen känns krystad och tillgjord? Är de avslappnade i det som är?

Hur vet vi att barnen inte känner av klumpen i mammas eller pappas mage, och att de inte tar på sig ansvaret för att det ska bli en fantastisk dag för alla?

Varken vuxna eller barn är alltid medvetna om vad de känner eller varför de känner som de gör. Känner vi de små så väl som vi vill tro? Liksom jaget.

Har exet dolda känslor om att det ska bli ni igen, även om allting verkar vara bearbetat och hon/han har gått vidare? Hur är det med oss själva? Vår nuvarande partner: säger hon eller han att allting är bra, men pågår det annat på insidan? Vems behov tar vi hänsyn till? Går det att få alla nöjda?

Är det som gör barnen glada här och nu det bästa för dem på sikt?

Jag ser det så här: våra barn och partner måste alltid få komma på delad första plats. Det är inte antingen eller! Att hitta den balansen är en viktig och stor utmaning.

Verkligheten är oftast mycket mer komplex än vi kan föreställa oss. Vägen till det vi tycker är bäst för alla kan vara kantad av tyst sorg och osund anpasslighet.

Vad vill vi att våra barn ska se och lära när det kommer till kärlek och relationer?

Låt oss stanna upp, ta några djupa andetag och se/känna vad som är viktigt på riktigt.

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare

Otrohet och när tilliten slagits i bitar – webinar torsdagen den 15/12 kl 20.00. Du är varmt välkommen!