Det tar många år att kunna börja lära känna konstiga, mörka, destruktiva och motstridiga sidor i våra personligheter. Och innan vi börjar förstå vår egen person på riktigt, kommer vi att hamna förhållanden som gör oss besvikna, förtvivlade och uppgivna.

Överlag är vi väldigt dåliga på att se oss själva och hur vi beter oss i förhållanden. Men experter på att se bristerna i en partner!

Vi drivs även till alltför stor del av känslor. Och känslor gör att vi ofta navigerar fullständigt fel. Liksom ångesten för tystnaden i det egna sällskapet. Och för att hantera detta, ser vi till att ständigt vara på gång med all möjlig distraktion.

Förmågan att härda ut att enbart vara med oss själva, är en fantastisk källa till självkännedom, vilket b.la. innefattar medvetenheten om sina brister och destruktiva beteenden. Att i förlängningen bli vän med dessa sidor gör oss emotionellt vuxna!

Så länge som vi inte någorlunda väl känner oss själva, kan vi inte ha en sund relation med en annan människa. Vi kommer att repetera våra trasiga mönster om och om igen.

Och ju mer spirituellt inriktade vi är, desto mer verktyg har vi till hands för att lura oss själva till att tro att vi nått självkännedom. Påstår inte att alla som har en andlig/spirituell/personligutvecklings-väg använder detta som coping-strategier, men tro mig: självförförelsen ligger nära till hands.

Mognad ligger i att kunna se att en partner har både fantastiska och oändligt mycket mindre charmerande drag i sin personlighet. Att älska både det ”ljusa” och det ”mörka” – full och halvmånen.

Vårt sätt att älska som vuxna sitter ytligt ovanpå en massa relationsupplevelser från våra tidiga livsår.

Kärleken är inte en instinkt utan en färdighet. Kärlek är generositet gällande en annan människas känslouttryck, och viljan att förstå dess olika djup. Kärleken kräver även vår vilja och öppenhet i att visa oss sårbara. Däri ligger det sanna modet!

Att ha barn tillsammans med en narcissist del 1 – webinar. Du är varmt välkommen på den 26/9.

Föreläsning Live – En Levande Kärleksrelation. För stad och datum följ länken.

Michael Larsen – relationscoach