Vi är mästare på att bråka och förvänta, men rör oss långt, långt ner i tabellen över hur man älskar. Jag pratar med paren som vill hitta tillbaka till varandra. Hitta tillbaka till vad? Det går inte att återvända till det gamla! Det gamla dog av en anledning och det är nu som ni står inför ett val. Vi föds två gånger i våra förhållanden. Förhoppningsvis! Eller så är det tvåsamhetens gravsättning vi bevittnar.

Första födseln var då ni möttes och så småningom lät era liv flätas samman rent fysiskt/praktiskt. Det fungerade en tid, men allt eftersom började ett svagt missnöje ta form. Och det gavs alltmer utrymme till att gro! Viruset tärde på din dröm!

Vi kände oss inte mötta på riktigt, medans partnern kanske vilade i törnros-sömnen (den bedövande vardagsautomatiken). Kanske tyckte han/hon att allt var bra som det var. Men inte du! Det var någonting som du kämpade med att hålla borta: känslomässig distans! Du längtade kanske tillbaka till ursprungskänslan som en gång rörde sig mjukt mellan er. Men att försöka nå till den igen är lönlöst. Det gamla måste dö så att den andra födseln överhuvud taget ska ges möjlighet att inledas.

Två gånger födsel!

Den andra förlossning handlar om att börja se och agera vida bortom det vi omedvetet kopierat från tidiga ”förebilder” och snäva ”verkligheter.” Att fatta vad det hela handlar om!

Vi behöver passera genom flera olika skeenden av emotionella värkar: rannsakan och självreflektion! Fosterhinnan ”me, myself and I” har passerat bäst före datum och måste få spricka. Smärta!

Vi har oändligt många fler emotionella luckor och tomrum än vad vi är medvetna om, och dessa vill vi att ”den rätta känslan” ska fylla ut med. Den rätta känslan är ingenting som hänger där ute i etern och väntar på att downloadas i våra sinnen.

Den rätta känslan kommer när vi agerar på ett sätt som är oändligt större än ”du ska ge mig! Du ska förse mig! Du ska vara medicinen mot mina rädslor och försörjaren av självvärde.”

Om det ska gå att bli främlingar för varandra igen (i dess positiva bemärkelse), är det någonting radikalt som behövs. Slå sönder alla illusioner om kärlek och förhållanden som du programmerats till att tro på. Vad behöver du sluta att hypnotiskt lura dig själv med?

Motgångar, kris och förlust – webinar torsdagen den 12/12 klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Larsen – relationscoach