drömmar och mål

Rätt ställda frågor kan ändra riktningen på våra liv. Fel frågor eller inga alls, gör att vi trampar på i gamla invanda fotspår där vi undrar varför vi alltid har sådan ”otur” eller varför det inte händer något.

Utan frågorna är vi likt ett företag utan affärsmodell/plan eller en bergsbestigare utan berg. Jag har mött människor som är i sina livs andra halvlek och aldrig frågat sig vad som gör dem genuint lyckliga, vad som är viktigt i ett förhållande etc. Plötsligt kommer insikten att de missat något. Det behöver inte betyda att det är för sent, men tänk om de hade tagit möjligheten att sätta kursen/riktningen tidigare.

En fråga ställd vid rätt tidpunkt kan leda till att vi plötsligt vaknar och tar tag i sådant vi alltid velat göra, eller får helt nya idéer. De rätta frågorna gör att drömmar och mål lyfts ur sin dvala.

Sätt gärna av en kort stund under dagen, ta ett par djupa andetag, sänk axlarna, var uppmärksam på ansiktsmuskulaturen och fråga:

–       Vilka sidor av mitt liv vill jag inte att andra skall se? Varför?

–       Vilka två personliga egenskaper behöver jag hitta/utveckla i mig själv?

–       När känner jag mig som mest levande?

Michael Larsen – livscoach