Skådespelaren Matthew McConaughey formulerar sig så här:

”Sure, I can get a little bit jealous. The good part about jealousy is that it comes from passion. It’s also the dangerous part and it’s an ugly emotion that hurts.”

Svartsjuka har som så många andra känslor flera olika sidor: de positiva och negativa. Det är de hälsosamma aspekterna av svartsjuka som jag kommer att fokusera på i det här inlägget.

Känslor kommunicerar till oss; de berättar om någonting är bra eller dåligt. Fantastiskt eller fruktansvärt. Farligt/ofarligt etc. Likt emotionella motorvägar i kroppen som ger vägledning. Om vi lyssnar rätt!

När vi fryser söker vi oss till värme. När vi känner oss ensamma tar vi kontakt med nära. När ledsna fäller vi tårar och pratar med någon som lyssnar.

Svartsjuka är för många någonting skamligt: den har använts för att sätta etikett på och förringa. Det anses omanligt och okvinnligt att vara på den mörka sidan (vilket det definitivt kan vara).

De flesta av oss har någon gång mött förvridna och destruktiva former av ”sjukan” och skyr den därför likt pesten. Även om den bara skulle komma ut som krusningar på vattenytan från en partner, kan det få många att backa.

När vi försöker kontrollera och lägga locket på i en relationsmiljö, där vi egentligen behöver hitt sunda vägar att nå fram till varandra på, kommer istället den passiva aggressiviteten fram. Istället för att på ett nyanserat sätt säga vad vi känner och tänker, kommer orden ut som anklagande sarkasm.

Det krävs en stor personlig mognad för att kunna backa och titta på oss själva utifrån. Att inta metaperspektiv och se helheten: hur påverkar jag en partner genom mitt sätt att vara? Var ligger mina blinda fläckar? Det krävs mod för detta? (för tänk vad vi kan upptäcka i den egna personen).

Det är fullt möjligt att upphöra med projiceringar!

Den friska svartsjukan kan vara likt vännen som talar om för oss var de personliga gränserna ligger. Vad som är ok i en relation och vad som inte är det. Måttet på vår integritet. Känslor kan vara fiende eller vän beroende på hur vi använder dem. En skön relation till dig själv och en partner som värdesätter dig gör utan tvekan stegen lätta.

Skam och svartsjuka överlever inte där det finns ömsesidig förståelse, respekt och empati. Den livsmiljön behöver vi även skapa inom våra egna jag.

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare