relationer

I rätt sällskap känns allt så självklart: det otvungna, avslappnade och tillåtande bara finns där och det vilar en atmosfär som gör att vi inte vill vara någon annanstans. Tror att de flesta söker just det där: känslan av att ha kommit hem. Under sådana förutsättningar behöver vi inte dyka ner i mobilen och uppdatera någonting.

Men hur skapar vi upplevelsen av skönt lugn i ett förhållande? Den börjar som så mycket annat i oss själva och attityden till relationer i stort:

– Ge det du själv vill ha: söker du t.ex. trygghet, så ge trygghet.

– Ha en easy going attityd! Analysera inte allt som sker och försök inte ständigt vinna   diskussioner.

– Se till att själv vara den personen du önskar ha vid din sida.

– Släpp orimliga förväntningar och krav på att en partner skall uppfylla dina personliga brister.

– Se och lyssna till din partner. Inte höra på, utan LYSSNA. Vad sägs mellan raderna?

– Uppmuntra personen vid din sida. Det är en kärlekshandling som är väldigt kraftfull.

– Inse att ingen är expert eller mästare på relationer, så lär dig konsten att förlåta (även dig själv).

Hur ser en bra atmosfär i en relation ut för dig?

Michael Larsen – livscoach