IMG_4593_2

Det finns de stora orsakerna till varför vi skiljer oss; otrohet, upptäckten av alldeles för stora och oöverbryggliga skillnader i personligheter och värderingar, aggressivitet, våld, missbruk etc.

Men än vanligare är faktor Z – småsakerna som smyger sig in i förhållandet och likt plack på en tand, skapar karies (hål). Här är några fallgropar:

  1. Brist på bekräftelse: ”Hon/han ser mig inte och allt det jag gör för oss. Jag känner mig inte älskad för den jag är.”
  2. Orimliga förväntningar leder till konstanta besvikelser. Ena parten eller båda ser det som att det är den andres skyldighet att ”göra mig lycklig.”
  3. Ständigt tala förbi varandra där vi inte lyssnar till det som sägs mellan raderna. Det outtalade är minst lika betydelsefullt som det som sägs rakt ut.
  4. Små dagliga kommentarer av sarkasm: ”det verkar vara svårt att få tummarna loss! Du är glad i kakor va?” Dessa uttalanden, liksom alla de andra ”oskyldiga”, äter sig fast i partnerns medvetande och skapar avstånd.
  5. Själviskhet. En självisk person erkänner sig sällan som sådan, utan har istället stark ”integritet” eller är ”driven och målinriktad.”
  6. Alldeles för många MÅSTE PROJEKT, som gör att vi glömmer bort varandra. Kärleken drivs som ett företag.
  7. Oförmågan att se sig själv i den emotionella/mentala spegeln, utan sysslar ständigt med projektion.

Vilka hot skulle du vilja lägga till i den här listan?

Något som också skadar förhållanden är det vi INTE gör och jag tänker att de är minst lika farliga Z ingredienser i en relation. Kommer ta upp detta i ett senare blogginlägg.

Michael Larsen – livscoach