Om vi tror att vi har hittat en skön och vilsam plats i skuggan (i förhållandets bekväma loungebädd) då solen står som högst under Medelhavssemestern, så har vi gjort en missbedömning.

”När det kändes som om jag hade kommit hem tillsammans med honom, började mina känslomässiga sår komma upp till ytan.”

”Innan vi träffades trodde jag att jag hade kommit en bra bit med mig själv. Så lätt det är att lura sig själv med att vara färdig:”

Om vi ser på relationer som någonting som ska infria våra romantiska drömmar, sexuella längtan, vännen i partnern som har all förståelse för att vi är som vi är, som vi kan skratta och känna ”äntligen” tillsammans med, så har vi rätt. Men bara delvis!

Misstagen som görs av alltför många och som för det mesta slutar i ett relationshaveri är att:

  • Vi blir alldeles för bekväma i den där loungebädden och glömmer eller är ointresserade av att alla relationer förväntar sig vår insats: närvaro och viljan att växa som person (naturen dödar det som inte är under utveckling eftersom livet kräver näring).
  • Vi förväntar eller t.o.m. klänger oss fast vid att partnern ska ge oss ständiga garantier i kärlekens namn. Vi blir oroliga, kontrollerande och arga då vi upplever minsta lilla svacka i tvåsamheten. Vi vill snabbt knyta an för att inte förlora.

Vi behöver hitta balans mellan de två ytterligheterna.

Kärlek och attraktion är någonting som behöver få födas varje dag. Blickar, ord, tonläge, kroppsspråk, beröring och lyssnandets konst är fullspäckade med energi och söker sina uttrycksformer. Är vi med eller inte?

Liksom trädets knoppar är beroende av rötterna och dess näringsupptag, bestämmer vårt sätt att vara som person vad som ska ske med förhållandet.

Slapphet och kvävande överkontroll ger samma resultat!

Förmågan till självreflektion (att se sig själv och egna beteenden), hur vi är mot omgivningen i stort och vår självbild är avgörande.

Våra nära relationer riktar alltid strålkastarljuset mot våra känslomässiga sår, och exponerar utsatthet, likgiltighet, desperation, bortförhandlad integritet, cynism etc. En partner och ett förhållande är enastående lärare som vill leda oss till kunskap om vilka vi är och vilka vi kan bli.

Ambivalent anknytning (del 2) och tvärtommetoden – webinar ikväll söndag 22/4 klockan 20.00. (Du kan vara med även om du missat del 1). Varmt välkommen!

Michael Larsen – relationscoach