Jag har pratat med ett stort antal kvinnor och den röda tråden är tydlig. Några av oss med kromosom Y kommer att säga: ”men vi män då! Vi behöver också…Alla är inte så!” (det kommer ett inlägg om detta längre fram).

Första fällan som vi alltför ofta trampar i: drivet i att ha rätt, vilket alltid sker på bekostnad av lyssnandet. Trimmade i att ha de bästa och vassaste argumenten. Det må kanske fungera i yrkeslivet och definitivt i politiska debatter, men i tvåsamheten är det en kärleksdödare.

Några saker att reflektera över:

Tiden: vi har lärt oss att jobba och sträva efter mål (vilket absolut inte är fel – tvärtom), men när vår partner känner att vi inte är generösa med timmarna tillsamman med henne (om ett heterosexuellt förhållande), känner hon en ensamhet som inte är hälsosam för er relation. Att ge av sin tid är kärlek! Ta initiativ till vi-tid!

Tjänsteman: när vi gör oss till en tjänare som ”gör allt” för henne, går den egna viljan och integriteten förlorad, vilket en dag kommer att leda till att hon förlorar respekten. Gör upp med rädslan att mista henne och motiven till ditt ”tjänande”.

Orden: ett förlupet respektlöst ord är oåterkalleligt. Hör om det alltför ofta i mitt klientarbete; svordomarna, meningarna som förminskar och kränker. Ett gift som griper tag i våra sinnen och som skapar distans. Ord bygger upp eller bryter ner!

Impulskontroll: den maskulina kraften kan och har alltför ofta missbrukats (det är bara att läsa vilken nyhetssida som helst) för att härska och hota. När vi saknar impulskontroll är vi slavar under aggressivitet, missbruk, bekräftelse, rädsla m.m. Självkännedom; att kunna reglera och kanalisera frustration är grundläggande.

Samhörighet: den som har förstått att det framför allt är det som hon söker, har kommit en bra bit på vägen, men ännu längre har han som insett vad som skapar samhörighet. Förstå vad som orsakar distans, så att du kan agera på ett sätt som för er närmare varandra. Trygghet, tillit, öppenhet kring vem du är och vad du drömmer om. Vad som skrämmer och gör dig sårbar. Alla punkterna som finns med i det här inlägget bygger samhörighet.

Självreflektion: en person som har styrkan att se sig själv i spegeln och hur det egna beteendet påverkar omgivningen. När vi kan se mönster och konsekvenserna av våra handlingar, har vi börjat greppa syftet med att vara människa: att vilja och göra väl. Att städa det egna ”huset” (metafor för psyket/själen) är en av våra viktigaste uppgifter. Rensa ut gifter från ditt liv så att du kan älska på riktigt.

Handling: när hon säger till vänner och familj att ”han pratar mest och får lite gjort”, är attraktionen och tilliten på väg utför. När vi agerar utifrån våra värderingar och vad vi lovat, vinner vi respekt och därmed attraktion i förhållandet. Vilka är dina djupare värderingar? Vad behöver du ta tag i – idag?

Närvaro: jag vet att många kvinnor tycker att det är något av det mest attraktiva som finns. När vi ser henne i ögonen och lyssnar på riktigt. Vi lyssnar till hennes rädslor och drömmar. Vi levererar inte en massa goda råd (förutom då hon ber om det) och har gjort upp med fladdriga och stressiga vanor. Vi är helt enkelt här med henne.

När kysste du henne senast som om det var det enda av betydelse i livet?

Tankar min bloggvän?

Att ha barn tillsammans med en narcissist – webinar torsdagen den 5/9 klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Larsen – relationscoach