Som män var vi en gång pojkar som fick lära oss att vara handlingskraftiga, ta för oss, visa framåtanda på träningen och under matcherna/tävlingarna. Om vi inte hängde med i skolan kompenserade vi genom våra fritidsintressen, aggressivitet eller att vara tjejernas dröm.

En sak blev för många pojkar viktigare en någonting annat: visa dig inte under några omständigheter svag och utsatt, för då flockas hyenorna inom sekunder. Vi såg till att skapa oss mentala övertag genom att vara extrempålästa eller fysiskt oövervinnerliga. Vi finslipade vår argumentationskraft, vara hårdföra och/eller isolera oss från en värld som vi tyckte var full av svikare.

Men så en dag träffade vi en kvinna (om vi är heterosexuella) och blev förälskade, och för en del, blev vi för första gången sårbara genom kärleken. Vi började öppna upp och känna tillit. Men eftersom en majoritet av alla parrelationer tar slut, upplevde vi med stor sannolikhet svek om det var hon som valde att lämna förhållandet. Cynismens och generaliseringens förgiftande röst börja viska i våra sinnen: ”lita inte på någon! Särskilt inte kvinnor! Utnyttja innan du utnyttjas”

Vilka automatiska överlevnadsstrategier slår på när vi upplever att vi inte har kontrollen? När vi känner oss orättvist behandlade, manipulerade, förda bakom ljuset och berövade förmågan att välja vår framtid? Vilka psykologiska krafter kickar igång när vi känner att livet inte går i den riktning som vi planerat?

Maktlöshetens ansikte visar sig i många olika skepnader: kontroll till varje pris ( kan t.e.x.manifestera sig i stalking), direkta eller subtila hot, provocerande kommentarer i Facebookflöden, eller känslomässig avstängning.

Machoattityder är ytterst dåliga imitationer av manlig kraft. De gör oss till små, små karikatyrer av vilka vi egentligen skulle kunna vara.

När vi står ut med att livet emellanåt är orättvist och mörkt, utan att vi ständigt måste försöka lindra ångest genom utåtagerande beteende; missbruk, avstängdhet etc. vinner vi genuin styrka. Att kunna härbärgera känslomässig lågkonjunktur är det tydliga beviset på mognad. Det finns människor som inte delar våra åsikter och inte vill det vi vill. Gå inte i fällorna som får dig att förlora självrespekten.

När våra känslomässiga sår förslavar oss/om ambivalent anknytning – webinar söndagen den 19/5 klockan 21.00. Du är varmt välkommen!

Michael Larsen – relationscoach