Skuld, otillräcklighet och en kamp för att vara till lags, är den unga människans vardag i förhållandet till en narcissistisk mamma eller pappa.

Barnet försöker skydda sig själv, som en psykologisk överlevandsmekanism, genom att inte se, bortförklara eller försköna den narcissistiska förälderns självupptagna och manipulativa beteende. I alltför många fall vänder den unga människan känslorna inåt och anklagar sig själv för den narcissistiska mamman eller pappans handlingar: ”om jag hade skött mig bättre i skolan. Om jag hjälpte till mer hemma. Om jag hade varit bättre på att trösta mamma/pappa.”

En narcissist är inte kapabel att se sin dotter eller son som en unik och självständig individ, utan förväntar sig att barnet ska fylla på den avgrundsdjupa tomheten som hon/han (narcissisten) bär på. Den unga människan tar på ett omedvetet plan på sig rollen som räddare, och kämpar med att bekräfta n-föräldern i utbyte mot positiv uppmärksamhet och kärlek.

Barn som är högkänsliga (HSP) i sin läggning får ofta ett negativt strålkastarljus riktat mot sig, då n-föräldern provoceras av finstämdheten som hon eller han själv saknar. Avund blir den dominerande känslan inom n-personen som projicerar förakt gentemot det högkänsliga barnet, som i sin tur känner sig ”fel i världen.”

Du kan naturligtvis inte helt skydda ditt barn från att exponeras för n-förälderns manipulation, men du kan lära den unga människan värdet av att respektera andra och sig själv, lita på sina egna upplevelser genom din positiva och uppmuntrande uppmärksamhet.

Under torsdagens webinar kommer jag att gå på djupet gällande ovanstående, och ge dig redskap i kommunikationen med den narcissistiska medföräldern. Liksom hur du stärker ditt barns självkänsla.

Att ha barn tillsammans med en narcissist del 1 – webinar den 2/12 klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor Larsen – relationscoach