Fick du tidigt i livet ta på dig en ”kamouflagedräkt” för att inte vara alltför synlig för omgivningen? Vuxna och jämnåriga som inte såg eller förstod? En anpassningsmuskel som tränades upp till enorm styrka. ”Om jag är snäll och omtänksam, får jag uppskattning och positiv uppmärksamhet…”

Den villkorade ”kärleken” kommunicerade till oss att egna drömmar och behov långt ifrån är en prioritet. Vad hände med din röst? Rösten som ville säga: ”detta vill jag! Så här vill jag att mitt liv ska se ut! Detta är jag kapabel till!”

Vi mötte personer längs med vägen som ytterligare förstärkte känslan av att vi inte höll måttet. Så vi nöjde oss med det som vi hade lärt oss var vår lott. Vi märkte inte ens att våra nära relationer dränerade oss och tog fram allt annat än det bästa inom oss. Därför att det bästa inte var avsett för MIG!

Och när vi väl märkte att kärleken inte skulle se ut så som det vi befann oss i, var självkänslan och självförtroendet så pass stukat att vi inte så någon väg ut. Vi offrade oss, därför att det var det som vi tränats i.

Tills det en dag inte går längre!

När vi i djupet av vårt väsen förstår att det inte är så här det ska se ut. När vi får in ett par mjuka vindar som ger oss bärkraft uppåt, kommer vi till en höjd som gör att vi ser hela landskapet. Så mycket mer än de färglösa rummen som vi vistats i.

Det finns mönster som behöver brytas! Vilka är dina?

Bryt dina destruktiva beteenden – webinar söndag den 17/3 klockan 21.00. Följ länken för anmälan.

Michael Larsen – relationscoach