Ja, det kan självklart även vara det omvända: ”Detta händer om du inte lyssnar på honom.” Men eftersom det är betydligt vanligare att kvinnor lämnar sina parförhållanden så ser rubriken ut som den gör.

Det är ingen tillfällig svacka som beror på ”hormonsvängningar” (som en man uttryckte det), utan har oftast pågått i flera år. Hon har funderat och känt på vad relationen gör med henne: ”Är jag lycklig? Är det verkligen så här det ska vara? Han förstår inte mig! Vi lever i två helt olika universum!”

Jag var själv en gång den som inte lyssnade, såg och förstod. Jag tog förhållandet för givet; som om det var en slags självklar automatik. Mannen som trodde att han hade koll på det här med relationer!

Vi kan kontra med: ”Ja, men då får väl kvinnor bli mer tydliga! Varför läggs all skuld på männen? Man är alltid två om det!” Dessa meningar kommer inte att förbättra förhållandet. Det är någonting helt annat som behövs! Vi kommer inte att lyckas ta hem segern med kontringar och försvarstal.

När hon är tydlig tolkar alltför många av oss det som ”tjat, gnäll och aldrig nöjd.” Missnöje har sina rötter i en känsla av ensamhet: ensamhet i vi. Människor söker mening och sammanhang genom sina relationer!

Det inledande förälskelseruset ger fantastiska kickar, men det räcker som du vet inte. Vi kan frestas till att tro att bostaden, middagar ute lite då och då, semestrar och sporadisk omtänksamhet ska göra jobbet.

En levande relation kräver vår närvaro, vilket bl.a. innefattar förmågan att kunna lyssna till det som sägs mellan raderna.

”Jag känner mig ensam med oss”, är en kraftig varningssignal. Vi kan himla med ögonen, sucka och säga till oss själva: ”Ja, det där har man ju hört ett antal gånger!” Ännu några meter närmare relationsstupet! Eller så ställer vi frågan: ”Varför känner hon sig ensam? Är det någonting i mitt sätt att kommunicera och vara som får henne att känna så?”

Fråga jaget: ”Vad kan jag göra annorlunda? Vad behöver jag bli bättre på?”

Det är bortom logik (i alla fall vår logik), och bygger på djupare upplevelser.

Vad gör du för att hon ska känna sig vacker i ditt sällskap?

Jag är medveten om att det finns de män som inte längre har de rätta känslorna för partnern, och av den anledningen har slutat att ge av det livsnödvändiga. De blir kvar av slentrian och ”trygghet”, eftersom ovissheten känns mer skrämmande än det vardagsgrå.

Om vi inte är villiga att jobba med oss själva och ta de nödvändiga stegen mot en levande relation, tar det förr eller senare slut. När det är för sent i hennes emotionella värld, finns det ingenting du kan göra. Det färdiga hjärtat återvänder inte.

Michael Larsen – relationscoach

Beställ boken ”Skiljas utan att förlora sig själv” här.