självbildDet vi dag efter dag upprepar i tankarna, bygger upp känslor som så småningom blir till vår självbild. Vi börjar agera i enlighet med självbilden och en verklighet skapas. Vilka tankar upprepar du för dig själv?

Michael Larsen – livscoach