Du tar några djupa andetag när det för tillfället råder vapenvila. Till den allra största delen av tiden går du runt med uppdragna axlar och malande tankar: ”Vad gör jag för fel?” Du analyserar och försöker förstå varför personen som du lever med, beter sig som han/hon gör. Hjärnan skapar alla möjliga förklaringsmodeller för att du ska härda ut i den förgiftade relationsmiljön. En del av dig kan inte förstå hur du kan stanna. Det går inte en dag utan att du känner: ”Bort, bort, bort!!!” Skammen över att inte orka förändra situationen tär på dig.

Om det är en härskarpersonlighet som du har att göra med, får du med täta mellanrum höra, antingen direkt eller i förtäckta ordalag: ”Du behöver mig! Du kommer aldrig att hitta någon som jag!” Ditt redan försvagade självförtroende köper budskapet rakt av: ”Det är sant! Jag klarar mig inte på egen hand!” Rädslan för ensamheten håller ett fast grepp, vilket narcissisten eller vad det nu är för slags person som du delar tiden med, vet om. Härskaren vet exakt vilka knappar som det ska tryckas på. Att du är djupt olycklig är bara en parantes för honom/henne. Tänk att dina djupare sanningar är en liten parantes i dennes värld!

Oavsett vad du säger, signalerar eller utropar, så är det hos dig felet ligger, eftersom besittaren av den grandiosa och uppblåsta självbilden aldrig tvekar kring sin egen förträfflighet. Du däremot, är bärare av hans/hennes skugga, vilket i praktiken betyder att du tar på dig skulden för det personen inte vill se i sig själv: otillräcklighet, avund/svartsjuka, ilska, frustration, obalans etc.

Det är så lätt att trassla in sig i spindelnätet eftersom dessa personer ofta är socialt kompetenta, och därför omtyckta (ytligt sätt), framgångsrika, enastående på att prata omkull, och växlar mellan att bemöta dig med värme och kyla. Du pustar ut när det är lugnt och känner: ”Han håller kanske på att förändras…Hon är nog på väg att bli mjukare och mer inkännande…” Och så faller vi dit igen!

”Jag borde kanske vara nöjd?!”

Låt det bli ditt mantra: Det ska vara okomplicerat. Kärleken rör sig med lätta steg. En sund relation lyfter ditt självvärde och du känner dig alltid respekterad. Alltid!

”Livet efter narcissisten” – webinar ikväll torsdag 19/9 klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Larsen – relationscoach