Meningen i rubriken ovan används ofta på ett oerhört slarvigt sätt, och inte sällan blir den till en härskarteknik; även om inte en medveten sådan.

”Du får ta ansvar för dina egna känslor”, utgår från att vi ständigt är rationella, klarsynta, centrerade och att ”mina ord” är isolerade från ”dina reaktioner.”

Jag förstår andemeningen och att vi inte alltid kan hjälpa en annan människa ur sitt känslomässiga tillstånd. Särskilt om vi tex. är den som lämnar en relation och känner oss maktlösa inför den andres sätt att handskas med omständigheterna. Vi kan och vill inte rädda situationen genom att tillmötesgå den andres behov.

Men jag hör ofta orden genom mitt arbete som ett sätt att desinficera sig själv från ansvar. Det kan vara gränsöverskridande ifrågasättande, sarkasm och rena personangrepp på en kollega, och när hon eller han sedan reagerar får de höra: ”du får ta ansvar för…”  

”Ta det inte personligt!”

Vad i våra liv är inte personligt?

”Jag orkar inte se dina känslomässiga reaktioner” – så därför slänger vi ur oss meningar för att lägga locket på och distansera oss från det egna ansvaret.

Allt vi säger och gör påverkar omgivningen. De flesta av oss behöver bli bättre på att sätta sig in i hur det är att vara människan mitt emot, och inte gömma oss bakom kommunikationsstrategier.

Vi kan vara både äkta och empatiska: ”det kan inte vara lätt att vara i dina kläder just nu. Jag ser din förtvivlan och smärta. Och jag behöver hålla mig till mitt beslut.”

”Jag vet inte vad jag ska göra i den här situationen” – kan vara något av det mest genuina som vi kan säga till oss själva.

Vi måste inte alltid ha svar på tal och anamma filosofin om att ”människor alltid kan välja rationellt. Det finns stunder då känslorna väljer oss. Ödmjukhet (inte självutplåning) kan vara balsam för den med emotionella brännskador.

Det är inte alltid vår uppgift att rädda någon, men vi kan bemöta med värdighet.

Många av oss kan bli bättre på att hantera de egna handlingarna när känslorna har börjat lägga sig efter stormen. Känslor är oftast bortom den fria viljan, men beteenden kan vi välja genom ökad medvetenhet.

Sammanfattning: säg inte ”du får ta ansvar för dina egna känslor”. Säg hellre: ”jag ser att du kämpar med dig själv. När ”tsunamin” har lagt sig tror jag att du vet vad du behöver göra.”

P.S. Självklart kommunicerar vi inte som i exemplet ovan med en härskarpersonlighet.

Medberoende och konsten att bryta den känslomässiga fångenskapen – webinar torsdagen den 16/1 klockan 21.00. Följ den här länken för anmälan.

Michael Larsen – relationscoach