”Allt som händer har en mening.”

”Var och en är ansvarig för sin egen lycka.”

”Alla har lika värde.”

”Universum vill mig det bästa och är alltid på min sida.”

”Det finns kärlek för alla.”

Har allting verkligen en mening och är jag som person helt och hållet ansvarig för min egen lycka?

Utifrån mitt perspektiv kan vi skapa mening när vi ser på händelser i backspegeln. Det finns ingen inneboende mening i allt som sker, men vi kan skapa någonting meningsfullt för oss själva genom att ta oss igenom smärta, bli mer ödmjuka, empatiska och vinna insikter. När vi delar med oss utav våra erfarenheter kan de bli till nytta för andra människor.

Jag lyssnar till klienterna som slår på sig själva med ”sanningarna” som de läst i en självutvecklingsbok, blogg, eller hört under en föreläsning. ”Om mitt liv inte fungerar och har rasat samman, måste problemet ligga hos mig. Jag har fel inställning och ett begränsat sätt att tänka på.”

Yttre faktorer kan stjälpa och knäcka oss – inte nödvändigtvis för att du har tänkt eller agerat fel, utan p.g.a. att livet är oerhört komplext.

Det finns två extremer beroende på våra personligheter: att lägga hela bördan på sig själv eller projicera (peka ut i andra det som vi inte vill kännas vid i den egna personen). Ingen av varianterna bär god frukt.

Vi föds med lika värde men under resans gång gör vi oss själva mer eller mindre värdefulla. Är t.ex. misshandlaren, mobbaren eller terroristen lika värdefull som förskoleläraren, hemtjänstpersonalen som gör livet drägligt och hoppingivande för den äldre och sjuke? Kirurgen som utför en hjärttransplantation? Naturligtvis inte! Ifrågasätt det som du fick lära dig från barnsben.

Våra handlingar avgör om vi får ett liv med värdighet och kärlek eller inte. Och vi får uppleva kärlek därför att det finns människor med förmåga till att ge och ta emot det som vi längtar efter.

Livet och dess händelser försöker emellanåt väcka oss ur sömnen (oviljan/oförmågan att se oss själva och våra beteenden), och om vi ignorerar den ”mjuka rösten” eller snoozar vidare, sätter orsak och verkan in.

Utan träning får vi inte bättre kondition!

Mitt liv var på många sätt miserabelt när jag för drygt sju år sedan började skriva min blogg, och jag var väl medveten att det var helt upp till mig att göra det nödvändiga: stiga upp tidigt på morgonen, slipa på mitt skrivande, lära mig nya färdigheter, härda ut motgångar, lyssna till klienter och andra. Bli en snällare människa gentemot mig själv.

Jag förtjänade ingenting! Vi förtjänar inte att lyckas och få vara lyckliga. Det kommer genom hur vi agerar varje dag. Vilka beteenden vi lämnar bakom oss och vilka vi utvecklar. Men allt är inte upp till oss själva! Vi behöver andra som följer och stöttar oss på vägen.

Livet är inte lätt när vi gör det som är rätt. Kärleken är inte självgående, en ständigt mjuk och skön våg som vi surfar fram på med gnistrande solstrålar i ansiktet. Nej! Den får oss att falla, våndas och tvivla.

Vi är inte isolerade öar av spirituellt flow, utan beroende av varandras förmåga till att vilja väl. Liksom förhållandet till vår egen person. De alltför vassa kanterna i våra personligheter kommer att slipas ner.

Utmana ”sanningarna”!

Föreläsning live – Att hitta kärleken och hålla den levande med Therese & Michael. Varmt välkomna! Klicka på respektive stad nedan för anmälan.

Göteborg den 29/1

Malmö den 30/1

Örebro den 20/2

Stockholm den 26/2

Michael Larsen – relationscoach