Tillhör du dem som låter en negativ attityd och kritiska uttalanden från andra dra ner dig? Ältar du misstag du gjort, om och om igen? Jag har sysslat med det, så man skulle kunna säga att jag har erfarenheten. Men jag har även tränat mig själv till att hitta en balans och kunna sortera ut det som är mitt eget ”skräp” och det som tillhör andra. Det gäller helt enkelt att kunna källsortera bland känslorna.

När någon fäller kritiska kommentarer eller har en avig inställning gentemot dig, säger det egentligen ingenting om dig, utan om avsändaren. Vi kan lära oss att inte låta de verbala kardborrarna fastna på oss. Det handlar inte om att vi skall bygga ett kyligt pansar runt oss själva, utan att vi behöver utveckla vår självkännedom och självkänsla.

Ingen av oss är perfekt. Vi fattar inte alltid de smartaste besluten, men tänk på att inte låta andras tillkortakommanden göra så att du förminskar dig själv.