IMG_0866Du har som läsare av den här bloggen säkert upptäckt att jag ofta bakar in frågor i mina texter. Gör detta för att det får oss att tänka till och reflektera. Frågor kan i bästa fall leda till svar som gör att vi öppnar dörrar, vilka tidigare varit stängda. Här är ett par till dig en fredag som denna:

– Vilka två egenskaper tycker du mest om hos dig själv?
– Vilka två egenskaper tycker du mindre bra om hos dig själv?
– Ger du dig själv tid till att känna tacksamhet för det som fungerar bra i ditt liv?

Michael Larsen – livscoach