Mannen med en självbild som saknar all ödmjukhet ser barnets fritidsaktivitet som en arena där han kan glänsa inför de andra föräldrarna. I början ville han inte vara med och dela på kostnaderna för dotterns friidrottsaktivitet, men nu när det har visat sig att hon är en stor talang, är han på plats vid varje träningstillfälle. Han är ytterst medveten om sitt yttre då det finns kvinnor i lokalen som han finner attraktiva. Mannen är noga med att berömma sin dotter och krama om henne, eftersom det är ett tillfälle att visa vilken ”enastående” pappa han är. Många uppfattar honom som ytterst charmig och varm. Inget kunde vara längre från sanningen!

Kvinnan är djupt besviken över sin sons betyg då hon är fullt upptagen med att undra vad lärarna ska få för bild av henne.

Fokus hos den narcissistiska föräldern är inte på hur hon/han kan hjälpa sitt barn, utan imagen. Allt handlar om ytan och att den behålls intakt från smuts p.g.a. ”misslyckanden”.

De flesta barn till narcissister gör allt i sin makt för att vara till lags. Den unga människan döljer ”medelmåttiga” resultat i alla dess former, och har ett laserfokus på n-förälderns behov. Allt för att slippa hamna konflikt och därmed riskera utfrysning.

Det är mot bakgrund av ovanstående inte det minsta konstigt att barn till skilda föräldrar, där den ena har ett narcissistiskt beteende, tar ut sin frustration hos den sunda föräldern genom t.e.x.  irritation, ilska, tystnad, anklagelser, gråt, då dessa känslouttryck inte är tillåtna (som uttalade eller oskrivna regler) hos n-föräldern.

Barnets psyke slappnar av i ditt sällskap, och därför får du som medförälder till en n-person möta kaotiska och instängda känslor.

Det går inte att kommunicera med en narcissist så att hon eller han ska förstå hur hans/hennes beteende ställer till skada, eftersom de är immuna mot självrannsakan. Lägg aldrig energi på att försöka få n-personen att förstå. Du kommer bara att dräneras!

Kvinnan eller mannen med en narcissistisk personlighetsstörning eller starka narcissistiska drag kommer inte att ändra på sig. Din uppgift är att exponera din dotter/son för sunda vuxna som interagerar kärleksfullt. Var den förälderns som du själv hade eller hade behövt som barn.

Att ha barn tillsammans med en narcissist del 1 – webinar den 2/12 klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor Larsen – relationscoach