Våra förväntningar på kollegor, vänner, en partner, och inte minst våra barn, har en mycket större betydelse än vad vi ofta tänker på. Vi är både sändare och mottagare av förväntningar och ofta sker detta på ett omedvetet plan, vilket gör det extra kraftfullt. Våra gester och kroppsspråk, röstläge, sätt att titta och tankar är speglingar av en inställning.

Det finns en term som kallas för Pygmalioneffekten (googla det gärna).

Mycket kort sammanfattat kan man säga att Pygmalioneffekten handlar om att de förväntningar (positiva såväl som negativa) vi har på en annan människa tenderar att påverka, så att de beter sig och agerar i synk med det vi tänker och känner inför dem.

Jag skulle vilja föreslå dig ett gemensamt experiment: Vad sägs om att vi under den kommande veckan är extra uppmärksamma på våra förväntningar kring våra barn, vår partner, kollegor, eller andra i vår närhet?

Om du kommer på dig själv att du genom din inställning är sändare av ett dolt negativt budskap, så ändra det till ett positivt. Du behöver inte göra något annat än att inta en attityd av god vilja gentemot personen du riktar dina positiva förväntningar. Inga överdrivna gester och uttalanden, eftersom det genomskådas. Kort och gott: Förvänta dig och se det bästa i personen framför dig.

Resultatet kommer att förvåna dig.

P.S. För den som tvivlar på att förväntningar är levande, så titta på aktiemarknaden. Där är de kollektiva förväntningarna avgörande för en akties nedgång eller uppgång, vilket i sin tur påverkar hela ekonomier.