Även om sorg, ilska, uppgivenhet, brusten kärlek etc. har drabbat dig, lev på ett sätt under de närmaste 48 timmarna som är idealiskt för dig utifrån de resurser du har till hands.

Om du spenderar för mycket tid framför en skärm, läs i en bok, ut och gå eller spring under minst tjugo minuter vid minst fyra tillfällen de närmaste 48 timmarna.

Under de närmaste två dygnen: avstå allt som kan fungera som ångestlindring! Det kan handla om alkohol, sockerberoende, spel, ständigt ha koll på ett ex, tinder osv.

När du avstår kommer troligen ångest att ta vid och försöka fylla tomrummet. Du kommer frestas till att gå in i gamla bedövningsmönster.

Lev på ett sätt de närmaste två dygnen…

De närmaste dygnen kommer att röra upp tankar, känslor och beteenden. För en loggbok kring vad som händer inom dig. Om du har ett friskt hjärta ta en iskall dusch under minst fem sekunder när gamla mönster försöker förföra dig.

Gå till ett gym och stärk kroppen om du inte redan gör det.

Om du har svårt för att varva ner; ta dig till havet, vistas i en park, en filt på en gräsmatta, lyssna till naturen och tänk på dem som vistades här för hundra år sedan. Kvinnan eller mannen som kände likt du 1924!

Om du känner leda, besök äldre som gläds åt ditt besök. Att ge till andra skänker mening till det ensamma hjärtat.

Om du isolerar dig från människor, vistas där det finns andra (i hanterbara doser). Sätt dig på ett stillsamt kafé och formulera en uppbyggande tanke för dig själv. Till exempel: ”idag behöver jag göra följande matinköp för en starkare hälsa. Jag kommer att skicka in den där ansökan. Mailet kommer att skickas idag klockan…”

Fyrtioåtta timmar!

Om du inte vet vad som är bra för dig; skriv ner tre punkter på hur du inte vill leva. Gör sedan tvärtom de närmaste dygnen.

Du kanske inte kan välja omständigheterna just nu.

Vi kan vara i en sådan situation och det är fruktansvärt smärtsamt. Vad skulle du göra för en kär vän, ett älskat barn, förälder, partner eller någon annan som var i liknande situation som du? Vad skulle du göra för henne eller honom?

På vilket sätt skulle du visa omtanke och kärlek?

Om du vanligtvis lever på ett sätt som är bra för dig, men på något sätt drabbar någon annan negativt, rannsaka dig själv. Hur har mitt barn eller förälder det? Hur har mina anställda det? Kollegor? Min partner eller f.d. partner?

Självrannsakan som omsätts i handling och som ”drabbar” andra på ett positivt sätt; är något av det mest uppbyggande vi kan göra.

Michael Thor Larsen – relationsterapeut