Utan impulskontroll kommer vi att vara slavar under våra känslor. Liksom de som står oss nära. Impulskontroll ger oss friheten att inte reagera på allt som händer inom och utanför oss själva.

Friheten att känna, men även friheten vad vi gör med det som vi känner.

I Holland har det genom åren byggts milslånga kanaler som reglerar vattennivåerna i ett land som annars hade legat under vatten. Vi behöver i våra känslosystem, likt kanalerna i Holland kunna omdirigera vattnet (våra känslor) så att inte huset (en symbol för det mänskliga psyket), inte översvämmas av vattenmassor som skapar förödelse.

Vi har all rätt att få känna, men vi bär även på ansvaret att reglera uttrycken för våra inre upplevelser så att vi inte beter oss som tyranner.

Tillåt dig själv att känna men lär dig samtidigt att kunna omdirigera flödena. Ett sätt är att inte skrika ut sin ilska mot någon (även om det skulle kännas gott för stunden), utan istället använda energin till att agera.

Några exempel på kreativ och konstruktiv handling: avsluta en relation som inte är hälsosam för dig. Tydliggör för dig själv vad som är acceptabelt i ett förhållande och vad som inte är det, kommunicera sedan dina värderingar och behov.

Ett annat sätt att reglera ilska och/eller sorg är att skriva ner allt som du tänker och känner under minst femton minuter. Ut med det som du bär på i det fria – på ett papper eller i ett Worddokument. När du gör detta bygger du ”vattenkanaler”.

Ytterligare ett sätt att kanalisera känslor är att skaffa en utbildning (om du t.ex. vill komma bort från ett arbete som du vantrivs med). Ta en lång promenad eller löprunda när impulsen att kontakta eller svara en f.d. dejt eller partner som är direkt destruktiv för dig.

Om du ständigt invaderas av en annan persons känslor, är det inte säkert du ska konstruera dammluckor och bygga kanaler, utan istället flytta långt bort; upp på högre höjder där du inte kan drabbas av hennes eller hans beteenden.

Michael Thor Larsen – relationsterapeut