lugnt sinne

”Livet är en tragedi och allting går utför. Titta som jag ser ut – gammal och grå! Jag är ingen person som lurar mig själv till att tro annat.”

Och…

”Bördan blir inte lättare av att jag beklagar mig. Jag njuter av goda samtal. Den här resan går mot sitt slut och jag tar det med ro. Njuter av de små tingen.”

Två kvinnor och båda en bra bit över nittio. Två olika berättelser om synen på sina verkligheter. Varför så olika inställning? Handlar det enbart om genetik och social fostran?

Ser det ständigt: människor som möter nederlag och motgångar på helt olika sätt. Det är inte svårt att föreställa sig vem av kvinnorna som är lyckligast.

Vi har alla olika grundinställning till livet. Några är som min Pappa: ”allt ordnar. Om inte förr, så senare. Det är inte lönt att gå runt och oroa sig.” Andra personligheter brottas ständigt med: ”tänk om…(med en orolig utfyllnad.)

Tror att det handlar mycket om vanans makt – hur vi vant oss att tänka och om det fanns positiva förebilder omkring oss som små. Personer som vi kunde se upp till och ta efter. Eller de som lärde oss genom sina katastrofala livsexempel hur vi inte ville vara.

Vi kan alla träna oss på att bli mer avslappnat vaksamma på hur vi tänker och vart vår medvetandeström tar oss. En negativ tanke är utbytbar och vår situation måste inte bli vår identitet.

För några år sedan började jag komma fram till:

– Allt går inte som planerat, men jag ger alltid mitt yttersta.

– Det går inte förstå och förklara allt. Det är inte lönt att ständigt analysera varför vi råkar på motgångar. Det bara sker. Frågan är bara vad jag gör med mig själv på vägen. Hur reser jag mig upp igen? Hur kan jag agera för att ta mig vidare?

– Människor är som de är och det finns de som tänker i helt andra banor än jag själv.

– Slit inte ut dig själv genom att ge för många tankar och energi åt de som inte anstränger sig för att vara en del av ditt liv. Tillåt ett naturligt flöde i dina relationer.

Rädsla är som Poeten Hafiz uttryckte det:

 “Fear is the cheapest room in the house. I would like to see you living In better conditions.”

Hur kan du och jag göra för att leva ännu lite bättre? Vilka är hindren och hur kan vi ta oss förbi dem?

Michael Larsen – livscoach